Đăng ký vé

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 1 - , December 9, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 2 - , December 10, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 3 - , December 11, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 1 - , December 9, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 2 - , December 10, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

GẦN XONG RỒI!

Chúng tôi đã ghi nhận thông tin đăng ký vé của bạn:

Họ và tên XXX

Email YYY

Loại vé DAY 3 - , December 11, 2022 - Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Q1, TP. HCM

Để hoàn thành việc đăng ký vé, bạn vui lòng nhấn nút “CHIA SẺ” phía dưới. Một hộp thoại nhỏ sẽ xuất hiện, để giúp bạn chia sẻ thông điệp bảo vệ môi trường lên Facebook, bằng cách này, sẽ có nhiều người biết đến thông điệp của chương trình và cùng chúng tôi lan toả những giá trị tốt đẹp.

Ghi chú: Những đăng ký hợp lệ sẽ được chúng tôi gửi vé điện tử tới email trong vòng 24h.

ĐĂNG KÝ THÀNH CÔNG

Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng Hozo - Lễ hội âm nhạc quốc tế TP. HCM.

Vé điện tử sẽ được gửi đến bạn qua email trong vòng 24h.

Ghi chú: Mọi thắc mắc, vui lòng liên hệ hozomusicfestival@gmail.com để được trợ giúp

CÁC TIN KHÁC

Mua vé / Buy Tickets