Thành công

XIN CẢM ƠN BẠN!

Hội đồng Nghệ thuật của HOZO sẽ đánh giá tác phẩm của bạn. Chúng tôi sẽ thông báo kết quả tuyển chọn vào cuối tháng 11/2022. Trân trọng.

band
Mua vé / Buy Tickets