Ý tưởng

Giới thiệu và quảng bá giá trị Văn hoá & Âm nhạc

Tạo không gian âm nhạc sáng tạo – năng động – nhân văn, với sự giao lưu của âm nhạc của Tp HCM nói riêng và Việt Nam nói chung với âm nhạc các quốc gia trên thế giới, từ đó góp phần giới thiệu những nét đặc sắc, góp phần khẳng định các giá trị, đồng thời nâng cao vị thế và tầm ảnh hưởng của âm nhạc Việt Nam. Xây dựng thương hiệu một Lễ hội âm nhạc thường niên mang tầm quốc tế.

Kết nối và kiến tạo không gian âm nhạc chất lượng  

Cơ hội để khán giả cũng như những đơn vị và cá nhân làm trong ngành công nghiệp âm nhạc và giải trí Tp HCM nói riêng và cả nước nói chung có cơ hội tiếp cận với những nghệ sĩ và chuyên gia đẳng cấp quốc tế, những không gian âm nhạc phong phú, hấp dẫn, từ đó có thể cảm thụ, học hỏi, nâng cao kiến thức về sự sự đa dạng, các xu hướng phát triển của âm nhạc Thế giới.

Lan toả những giá trị tốt đẹp 

Âm nhạc không chỉ dừng lại vấn để giải trí và văn hoá mà còn góp phần truyển tải các giá trị và thông điệp nhân văn, gắn với các vấn đề cấp thiết của xã hội như môi trường, hoà bình tới toàn thể cộng đồng.