Thành công

XIN CẢM ƠN BẠN!

Chúng tôi sẽ xem xét hồ sơ và tính phù hợp của các thông tin bạn cung cấp đối với các công việc của chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay khi chúng tôi tìm được công việc phù hợp với bạn. Chúng tôi sẽ không trả lời riêng tất cả các hồ sơ tình nguyện viên được gửi đến. Do đó xin vui lòng kiên nhẫn nếu bạn không được liên hệ. Đây là một chương trình thường niên, do đó chúng tôi sẽ rất cần sự hỗ trợ liên tục từ phía các bạn. Hồ sơ của các bạn sẽ được lưu trong hệ thống của chúng tôi và chúng tôi sẽ liên lạc lại với bạn ngay khi có công việc phù hợp. Trân trọng.

Mua vé / Buy Tickets