Tình nguyện viên

Chúng tôi tìm kiếm những tình nguyện viên trẻ nhiệt huyết tại Thành phố Hồ Chí Minh để tham gia cùng với chung tôi trong công tác tổ chức và thực hiện lễ hội âm nhạc quốc tế lớn nhất tại Việt Nam.

Đây sẽ là lễ hội thường niên, do đó, chúng tôi chào đón cả tình nguyện viên ngắn hạn và dài hạn. Nếu bạn có đủ quan tâm và sẵn sàng, xin vui lòng điền đầy đủ và nghiêm túc vào hồ sơ ứng tuyển dưới đây. Bạn có thể ứng tuyển vào nhiều hơn 1 công việc mà bạn thấy phù hợp với mình, danh sách công việc được liệt kê ở mục 6.

HỒ SƠ ỨNG TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN

THÔNG TIN LIÊN HỆ
TUỔI
NGHỀ NGHIỆP
ĐỊA CHỈ
THỜI GIAN THAM GIA TÌNH NGUYỆN
2019
2020
Buổi sángBuổi chiềuBuổi tối
Monday to to to
Tuesday to to to
Wednesday to to to
Thursday to to to
Friday to to to
Saturday to to to
Sunday to to to
QUAN TÂM TỚI
KỸ NĂNG VÀ TRÌNH ĐỘ
KHÁC