Hợp tác

Nếu bạn có những mục tiêu ngắn hạn phù hợp để hợp tác với chúng tôi trong Hozo 2022, hãy liên hệ ngay với chúng tôi trong thời gian sớm nhất.

Lễ hội Âm nhạc Quốc tế Hozo là một sự kiện thường niên, do đó chúng tôi luôn tìm kiếm các đối tác có thể gắn bó lâu dài. Chúng tôi nhận thức sâu sắc rằng Hozo là một lễ hội mới mẻ, diễn ra lần thứ 2, do đó cần có thời gian và minh chứng để bạn quyết định có trở thành đối tác của chúng tôi hay không. Mặc dù vậy, với những gì HOZO 2019 đã làm được, và những gì đang diễn ra tại HOZO 2022, chúng tôi tin tưởng rằng chúng tôi đã sẵn sàng cho những hợp tác lớn hơn, sâu hơn và rộng hơn với mô hình của một lễ hội âm nhạc tầm cỡ khu vực và hướng tới thế giới.

Hãy cho chúng tôi cơ hội giới thiệu trực tiếp đội ngũ thực hiện HOZO và những gì chúng tôi có thể làm tới bạn. HOZO 2023 sẽ đến sớm hơn chúng ta kịp nhận ra, hãy liên hệ sớm với chúng tôi.

Nếu bạn quan tâm tới việc trở thành đối tác của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ trực tiếp:

Ông Phạm Minh Toàn

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

Điện thoại: (+84) 977-011-116

Email: toanpham@vietfest.vn

Mua vé / Buy Tickets