Nghệ sĩ

Sáng tạo, Năng động, Nhân văn – KHÔNG GIAN ÂM NHẠC & VĂN HOÁ. Xu hướng mới, Kiến thức, Sự đa dạng – CHẤT LƯỢNG ÂM NHẠC ĐỈNH CAO. Bảo vệ môi trường, Phát triển bền vững, Hoà bình – LAN TOẢ GIÁ TRỊ TỐT ĐẸP.